Trên đây là những mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp và được lựa chon nhiều nhất của cá bạn gái thời nay. Chúc bạn chọn được một kiểu tóc đẹp phú hợp với bán mình nhé!